Tesárkse práce

Konštrukcia každej strechy začína prácou tesárov. Kvalitným prevedením tesárskych prác podľa aktuálnych predpisov sa zaistí dlhodobá stabilita bezpečnej konštrukcie a tým aj celej strechy. Všetky práce prevedú vyškolený pracovníci firmy Schneider s.r.o. , ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti. Konštrukcia strechy musí byť stabilná a dostatočne únosná.

Tesárske práce sú prvým krokom pri stavbe strechy
Prvá fáza kvalitného krovu je projekt, ktorý obsahuje mimo iného základné pôdorysy, rezy a rozmiestnenie jednotlivých prvkov. Projekt je zároveň nevyhnutný k samotnej realizácii. Druhou fázou je následná stavba strechy. Príprava a montáž krovu je zverená do rúk vyškolených tesárov, ktorí podľa pripraveného projektu vyrobia potrebnú konštrukciu. Tesárskymi prácami začíname ako pri stavbe strechy na novostavbách, tak pri rekonštrukcii starej alebo zničenej strechy. Pri výbere krovu je podstatný konečný sklon strechy, ktorý krov definuje.

V oblasti tesárskych prác poskytujeme:
Výrobu a montáž krovu
Rekonštrukcie krovu
Impregnáciu a chemickú úpravu krovu
Podbitie strechy
Izoláciu strechy
Iné tesárske práce na prianie zákazníka

Prevádzame všetky tesárske práce spojené nielen s konštrukciou strechy či krovu. Postavíme vám tiež pergolu, terasu alebo balkón.